Schröder overleeft vertrouwenskwestie

Bondskanselier Schröder heeft vanmiddag het vertrouwen gekregen van de regeringspartijen in de Duitse Bondsdag. Tijdens een hoofdelijke stemming spraken 336 afgevaardigden hun vertrouwen uit in de kanselier, 326 stemden tegen.

Daarmee is de weg vrij voor de inzet van 3.900 Duitse soldaten voor de strijd in Afghanistan. Het is de eerste keer sinds de Tweede wereldoorlog dat Duitsland beslist tot militaire acties buiten Europa.

Bij het ter perse gaan van deze krant was het stemgedrag van de individuele afgevaardigden nog niet bekend. Vier afgevaardigden van Bündnis 90/De Groenen wilden tegen Schröder en het regeringsvoorstel om met militairen deel te nemen aan de internationale alliantie tegen de Talibaan stemmen. Vier verklaarde tegenstanders van de inzet van militairen uit de Groenen-fractie gaven voor de stemming aan toch voor Schröder te stemmen.

De SPD-fractie zou zonder uitzondering voor de eigen kanselier stemmen. Eén afgevaardigde van de partij, Christa Lörcher, was gisteren uit de fractie getreden om vandaag als onafhankelijk parlementariër tegen Schröder te kunnen stemmen. Zeventien leden van de SPD-fractie verklaarden dat ze slechts met de grootste bedenkingen de kanselier steunden.

In een toespraak voorafgaand aan de stemming omschreef Schröder het voornemen om soldaten ter beschikking te stellen voor gevechtshandelingen buiten Europa als historisch keerpunt. "Een besluit van een dergelijk gewicht kan een kanselier alleen maar nemen als hij zich gesteund weet door eigen meerderheid in het parlement", aldus Schröder.

Daarom was het niet genoeg om de Bondsdag alleen te vragen met de inzet van militairen in te stemmen, maar wilde hij ook uitdrukkelijk de steun van afgevaardigden van SPD en Groenen. Daarom had hij de stemming over de Duitse troepen gekoppeld aan een expliciete vertrouwensvraag.

De leden van de oppositie stemden, conform verwachting, tegen de kanselier, hoewel ze de deelname van Duitse militairen aan de strijd tegen het terrorisme ondersteunen. Sprekers van CDU/CSU en FDP veroordeelden het stellen van de vertrouwensvraag als machtsspelletje. Friedrich Merz, fractieleider van de CDU: "U speelt gedachteloos met het buitenlands beleid in een noodsprong om uw regering te redden. Een dergelijke kanselier is het vertrouwen niet waard."

SCHRÖDERS GOK: pagina 4

    • Michel Kerres