Restitutie

In zijn artikel `Te veel papier verbittert' (Boeken, 2.11.01) schrijft Bas Blokker: `Ze (joden en andere oorlogsslachtoffers) kregen al uitkeringen voor wat ze in de oorlog hadden meegemaakt. Nu beloofde de regering nog honderden miljoenen uit te keren voor wat hun na de oorlog is aangedaan.'

Dit is voor wat de joden betreft een volstrekt onjuiste voorstelling van zaken.Het gaat om joodse eigendommen die door de Nederlandse overheid – niet de Duitse , door Nederlandse banken, verzekeringen en particulieren zijn `ge-ariseerd' of geheeld en vervolgens onrechtmatig achtergehouden. De geldwaarde van deze eigendommen is geschat en teruggegeven aan de beroofde volksgroep.

Het is dus geen uitkering voor geleden leed: iemand die anderen bestolen heeft en het gestolene na zestig jaar teruggeeft verleent hem geen uitkering, maar doet restitutie, als is het dan mauvaise grâce.

    • I. van der Sluis Amsterdam