Ramsj

Els de Palmenaer (red.): Aethiopia. De volkeren van Ethiopië. Gebonden, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren 1996, van ƒ162,55 voor ƒ49,50. De Slegte

Lofzang op Aethiopia, oftewel het land der verbrande gezichten, zoals de Oude Grieken de Hoorn van Afrika noemden. Tientallen experts van het museum in Tervuren werkten mee aan het boek, en dat heeft een gevarieerd en kleurrijk beeld van het land opgeleverd. Een paar onderwerpen: de eerste megalitische culturen in Ethiopië, de contacten door de eeuwen heen met Europa, en uiteraard de vele stammen en volkeren die het land bewonen, waaronder ook de herdersvolken op de hoogvlakten (die al die lichtvoetige marathonlopers voortbrengen).

    • Henk Lagerwaard