Ramsj

Weegee's New York. Photographien 1935-1960. Paperback, Schirmer/Mosel 1996, van ƒ110,– voor ƒ57,50. Roelants Nijmegen

`Fraaie (Duitse) uitgave van dit beroemde fotoboek, waarin Weegee (Arthur Fellig, 1899-1968) een meedogenloos portret schildert van New York in de jaren dertig, getekend door werkloosheid, prostitutie, criminaliteit en gangsteroorlogen. Ook foto's van New York uit latere jaren zijn opgenomen. Bij Roelants is nog een ander bijzonder fotoboek te vinden: Fotografiska vyer frå–n Bosporen och Konstantinopel, een overzicht van de foto's die de Zweedse fotograaf Guillaume Berggren (1835-1920) omstreeks 1880 maakte van Constantinopel. Tekst in het Zweeds èn Engels. Van ƒ55,– voor ƒ14,50.

    • Henk Lagerwaard