Pas verschenen: non-fictie

Plato: Timaios - Kritias. Vert. Hans Warren en Mario Molegraaf, Bert Bakker, 148 blz. ƒ 42,95

In deel tien van de uiteindelijk zeventien delen van zijn verzameld werk, Plato's ideeën over de inrichting van de kosmos en het ontstaan van de mens. Aan het woord komen Sokrates, Timaios, Hermokrates en Kritias.