Pas verschenen: non-fictie

J. Goudsblom: Stof waar honger uit ontstond. Over evolutie en sociale processen. Meulenhoff, 192 blz. ƒ39,56

Nieuw boek van Joop Goudsblom (1932), een van de belangrijkste naoorlogse sociologen in Nederland. De titel is ontleend aan een gedicht van Chr. J. van Geel en wordt door Goudsblom gebruikt als embleem bij de beschouwing van de steeds ingewikkelder menselijke samenlevingen. Hij combineert daarbij een sociologische benadering met biologie en geschiedenis.