Overheid moet orgaandonatie meer stimuleren

De overheid moet mensen actiever stimuleren zich in het donorregister te laten registreren. Nu heeft veertig procent van de volwassenen zich ingeschreven. Als er meer mensen in het register worden opgenomen neemt ook het aanbod aan donororganen toe, zo meent het onderzoeksinstituut TNO dat voor minister Borst de werking van de Wet op de orgaandonatie evalueerde. Volgens TNO maakt 85 procent van de nabestaanden van niet-geregistreerde overledenen bezwaar tegen donatie. Vaak doen ze dit overigens ook als de overledene zich wel als donor heeft laten registreren, maar daar zouden de artsen minder rekening mee moeten houden. TNO constateert dat sinds de invoering van de wet in 1998 het aantal donororganen niet, zoals de bedoeling was, is toegenomen. Er is zelfs sprake van een daling. Daar zijn volgens TNO ook vermindering van het aantal verkeersdoden en een betere behandeling van (hersen)infarcten debet aan, maar ook het verbod in de wet om al voor het intreden van de dood met het preserveren van te transplanteren organen te beginnen.