Opnieuw: de Grote Levensliedquiz

Ter gelegenheid van de derde Gedichtendag op 31 januari 2002 brengen Poetry International en NRC Handelsblad poëzie en levenslied bijeen. Poetry verzocht tien dichters om een hedendaags levenslied te schrijven. Het Cultureel Supplement organiseert een quiz om uw kennis van de wereld van de smartlap te testen. Zo'n vierduizend lezers stuurden hun oplossing al in. Voor wie alsnog wil meedoen herhalen we hieronder de vragen.

(Het juiste antwoord moet worden aangekruist; per vraag mag niet meer dan één antwoord gegeven worden)

Welke Nederlandse dichter schreef de tekst voor het lied `De soldatenmoeder' van de Zangeres Zonder Naam?

a) Gerard van het Reve

b) Lucebert

c) Gerard den Brabander

d) A. Roland Holst

Wie zong samen met Bonnie St. Claire het lied `Dokter Bernhard'?

a) Christiaan Barnard

b) Cor Galis

c) Benno van der Graft

d) Ron Brandsteder

Welke bekende levensliedartiest speelde naast Ellen ten Damme in de film De tranen van Maria Machita van Paul Ruven?

a) Corrie Konings

b) Jacques Herb

c) Willeke Alberti

d) Harry Slinger

Wie was `De zingende zwerver'?

a) A. den Doolaard

b) Dorus

c) De zanger van Ketelbinkie

d) De zanger van de Zuiderzeeballade

Welk Nederlandstalig lied werd vorig jaar het meest gedraaid bij begrafenissen en crematies?

`De steen' van Paul de Leeuw

`De vlieger' van André Hazes

`Geen kind meer' van Karin Bloemen

`Waarheen, waarvoor' van Mieke Telkamp

Wat zingt Koos Alberts? Zet de juiste woorden in de juiste volgorde op de puntjes: Ik verscheurde je .../ Heb je ... verbrand/ In m'n hart moet ik .../ Maar ik doe ...

a) foto - brieven - wenen - zo charmant

b) brieven - foto - huilen - zo charmant

c) brieven - foto - wenen - nonchalant

d) foto - brieven - huilen - nonchalant

Wat wordt er in de Zuiderzeeballade op zolder gevonden?

a) 'n Foto van een oude boot

b) 'n Foto van een oude schuit

c) 'n Prentje van een oude boot

d) 'n Prentje van een oude schuit

Uit welk lied komt het volgende citaat: `Voor mij zullen er geen kaarsjes branden / Ik voel mij als een kerstboom zonder piek.'

a) `Eenzame kerst' van André Hazes

b) `Flappie' van Youp van 't Hek

c) `'t Kleine café (aan de haven)' van Vader Abraham

d) `In het stalletje van Bethlehem' (anoniem)

Welk liedje zongen Willy en Willeke Alberti samen?

a) `De glimlach van een kind'

b) `Niemand laat z'n eigen kind alleen'

c) `Bedankt lieve ouders'

d) `Ik heb eerbied voor jouw grijze haren'

Wie schreef de tekst voor het lied `'t Broekie van Jantje' (gezongen door onder anderen de Zangeres Zonder Naam), met daarin de volgen

de regels: `Er was eens 'n haveloos ventje/ Die vroeg an

z'n moeder 'n broek/ Maar moeder verdiende geen

centje/ En vader was wekenlang zoek'?

a) J.C. Noordstar

b) J.H. Speenhoff

c) J. Greshoff

d) E. du Perron

Welk van onderstaande levensliedjes is een van de tien grootste hits uit de geschiedenis van de Top 40?

a) `Huilen is voor jou te laat' van Corry & de Rekels

b) `Waarom heb jij me laten staan' van de Heikrekels

c) `Manuela' van Jacques Herb

d) `Waarheen, waarvoor' van Mieke Telkamp

Welke dood stierven respectievelijk de volgende personen: de vrouw uit `Rocky' van Don Mercedes; Manuela, uit het gelijknamige lied van Jacques Herb; Johanna uit `Het meisje voor halve dagen'; Igor uit `Dodenrit' van Drs. P?

a) zelfdoding; opgegeten door wolven; ongeneeslijke

ziekte; auto-ongeluk

b) ongeneeslijke ziekte; zelfdoding; opgegeten door

wolven, auto-ongeluk

c) ongeneeslijke ziekte; auto-ongeluk; zelfdoding, opge

geten door wolven

d) zelfdoding; auto-ongeluk; ongeneeslijke ziekte; opge

geten door wolven

Een man mag niet huilen, zingt Jacques Herb, `maar toch wil je soms heel even je eigen laten gaan: je ogen worden vochtig en je voelt opeens een traan.' Welk van de vier hier genoemde gevallen wordt door Herb niet bezongen?

a) Als je opeens krijgt te horen dat je moeder is heenge

gaan

b) Als vrienden je om een kleine fout gaan haten

c) Als je kleine meid niet langer leven mag

d) Als je vrouw je heeft verlaten

Wat zingt Huub van der Lubbe (van de popgroep De Dijk) als zijn hart bloedt? Zet de juiste woorden in de juiste volgorde op de puntjes: `Ik doe ... en ik doe ... Ik ... alleen maar rond.'

a) iets - niets (niks) - kijk

b) niets - niets (niks) - hang

c) niets - iets - kijk

d) niets (niks) - iets - hang

Welk van de volgende liedjes gaat niet over scheiding?

a) `Pappie loop toch niet zo snel' van Herman van Kee

ken

b) `Scheiden doet lijden' van Willy Derby

c) `Je loog tegen mij' van Drukwerk

d) `Dromen zijn bedrog' van Marco Borsato

Voor de winnaars zijn er tien exemplaren beschikbaar van `Huilen is voor jou te laat', een levensliedpakket dat bij uitgeverij Nijgh & Van Ditmar verschijnt, met onder meer een boek van Jacques Klöters met de liedteksten van honderd beroemde Nederlandse smartlappen en bladmuziek in facsimile.

De uiterste inzendtermijn is zondag 18 november. Ingevulde formulieren opsturen naar: NRC Handelsblad, t.a.v. Mireille de Jong, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam (o.v.v. De Grote Levensliedquiz)

De quiz kan ook ingevuld worden op internet, op of via een van de volgende websites: www.poetry.nl/gedichtendag; www.nps.nl; www.nrc.nl. De uitslag wordt bekendgemaakt in het Cultureel Supplement van 1 februari 2002.