Kandidaten Maastricht openbaar

Voor het eerst heeft de gemeenteraad van een stad met meer dan 100.000 inwoners in het openbaar twee kandidaten voorgedragen voor het burgemeestersambt. De gemeenteraad van Maastricht plaatste gisteren de PvdA'er K. Dittrich als nummer één op de voordracht en de CDA'er G. Leers als nummer twee.

Voorheen gaf een vertrouwenscollege uit de raad een vertrouwelijk advies aan de commissaris van de koningin, die het weer met zijn advies doorstuurde aan de minister van Binnenlandse Zaken. Per 1 augustus is een nieuwe benoemingsprocedure voor burgemeesters in werking getreden, waarbij de gemeenteraad publiekelijk twee personen mag aanbevelen bij de minister. Wel is het nog zo dat de ministerraad een beslissing neemt over de benoeming.

De gemeenteraad van Maastricht stemde gisteren verdeeld. Van de raadsleden steunden er 25 Dittrich (49), voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Twaalf raadsleden stemden op Tweede-Kamerlid G. Leers (50). De gemeenteraad heeft geen gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid een raadplegend referendum uit te schrijven over de volgorde van de twee kandidaten.

Dittrich kwam medio jaren negentig in opspraak bij een reeks bouwfraudeaffaires in Limburg. Ook zat hij in 1993 enkele dagen in de cel tijdens een justitieel onderzoek naar belastingontduiking door voetbalclub MVV, waarvan hij voorzitter was.

Leers heeft zich de afgelopen dagen sterk gemaakt in de Tweede Kamer voor vervolging van bouwbedrijven die valsheid in geschrifte hebben gepleegd.

maastricht pagina 3