Kamer eens met inzet militairen tegen terrorisme

De Tweede Kamer is gisteren in grote meerderheid akkoord gegaan met de inzet van Nederlandse militairen in het kader van de strijd tegen het terrorisme. Alleen GroenLinks en de SP waren tegen, al wezen ook zij de mogelijke inzet van militairen ten behoeve van de humanitaire hulpverlening niet af.

De ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) konden nog niet exact aangeven hoe en wanneer het merendeel van de circa 1400 militairen die Nederland hiervoor ter beschikking heeft gesteld, worden ingezet. Dit hangt mede samen met de snel veranderende omstandigheden in Afghanistan.

Minister De Grave, net teruggekeerd uit Washington, onderstreepte opnieuw dat de Nederlanders geen directe bijdrage zullen leveren aan de gevechtshandelingen in Afghanistan.

Wel liet hij weten dat de Amerikanen Nederland hebben gevraagd om F-16-fotoverkenners. Deze zouden in eerste instantie voor humanitaire doeleinden kunnen worden gebruikt maar De Grave wilde niet uitsluiten dat de foto's ook worden gebruikt voor militaire doeleinden.

Een andere concrete bijdrage kan liggen in het opvullen van de leemte die in het Caraïbisch gebied is ontstaan door het vertrek van Amerikaanse militairen naar Afghanistan en omstreken. Het betreft hier surveillancewerk om drugssmokkel daar tegen te gaan. Nederland, dat hierbij de Amerikanen toch al hielp, zal naar verwachting een extra fregat, een onderzeeër en een of twee Orion-verkenningsvliegtuigen extra sturen.

In het debat verweet Rosenmöller (GroenLinks) de regering en de buitenlandse bondgenoten te zeer oog te hebben gehad voor de militaire kant van het conflict in Afghanistan. ,,De politiek loopt minder hard dan de militairen'', aldus Rosenmöller, wiens partij zich vorige week tegen verdere bombardementen verklaarde.

De bewindslieden en de andere fracties, met uitzondering van de SP, waren het hiermee niet eens. Van Aartsen wees erop dat er de afgelopen dagen in New York bij de Verenigde Naties onder leiding van de speciale gezant Brahimi juist koortsachtig is gewerkt aan een diplomatieke oplossing voor de Afghaanse crisis.

Het Kamerlid Hoekema (D66) daagde Rosenmöller uit te zeggen hoe het dan volgens hem beter had kunnen worden aangepakt, waarop de GroenLinks-leider slechts ontwijkend wist te antwoorden.

PvdA-fractieleider Melkert, naast Rosenmöller de enige fractieleider die meedeed in het debat van gisteren, hield zich opmerkelijk afzijdig. Vooraf was verwacht dat Melkert de gelegenheid juist zou aangrijpen om Rosenmöller verder onder druk te zetten.

Gezien de animo bij andere partijen om GroenLinks onder vuur te nemen, oordeelde Melkert het kennelijk bij nader inzien niet langer nodig hieraan ook nog eens een bijdrage te leveren.