`Europa moet haar eigen waarden aan de wereld tonen'

De Europese Unie moet zich wereldwijd manifesteren als vertegenwoordiger van waarden die wij belangrijk vinden. Dat stelde staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) vanmiddag op een studiedag van Natuur en Milieu in Den Haag over de betekenis van Europese (milieu)richtlijnen voor het binnenlands beleid.

Benschop wil, zoals hij zei, ,,een politieker Europa dat zich zelfbewust presenteert in de wereld''. Daarvoor moet er volgende maand op de Europese top in Laken een nieuwe discussie worden gestart, die niet gaat over het functioneren van de eigen (Europese) instellingen, maar vooral over de plaats en positie van Europa in de wereld. ,,Anders gaan we de kant op van Euro-autisme'', aldus Benschop.

Europa moet zich volgens hem inspannen om internationale organisaties te versterken, maar ook om de uitwassen ,,van nieuwe mondiale netwerken aan te pakken''. Als voorbeelden noemde Benschop financiële transacties, onbeperkt commercialisme of vernietiging van het leefmilieu. ,,Opvallend is hoe mondiale structuren juist op milieugebied tekortschieten'', aldus de staatssecretaris.

Europa moet daarom juist op dit terrein meer laten zien. ,,Bij onderhandelingen over milieuzaken heeft de unie een structureel probleem. De voorzitter, de lidstaten, de commissie en het secretariaat lopen elkaar bij onderhandelingen voor de voeten'', stelt Benschop vast. Iets dergelijks gebeurde ook weer bij de laatste klimaatconferentie in Marrakech, waar Europa het eens moest worden met Japan, Canada en Rusland. Volgens de staatssecretaris is het beter om voortaan de Europese Commissie het mandaat te verschaffen bij onderhandelingen op milieugebied.

Nieuwe landen (uit het voormalig Oostblok) die aansluiting willen bij Europa voldoen meestal bij lange na niet aan de hier reeds geldende milieustandaard. Om zo ver te komen moeten miljarden worden geïnvesteerd en die zijn er meestal niet. Benschop wil die landen niet op de wachtlijst laten staan. ,,We kunnen overgangstermijnen afspreken, waarna de EU nauwkeurig volgt of de kandidaten hun verplichtingen op milieugebied nakomen. Een land krijgt alleen zo'n termijn toegekend wanneer gedetailleerd wordt aangegeven hoe en wanneer de doelstellingen wel zullen worden bereikt'', aldus Benschop.