Crisis bij homobladen

Het gaat slecht met de Nederlandse homobladen. Ze dreigen failliet te gaan, verschijnen minder vaak of stoppen helemaal, zoals het gratis tijdschrift Culture & Camp.

Queer.nl was een van de eerste waarmee het mis ging. Het dagelijkse online magazine bood onder meer homo- en shownieuws en columns. Een redactie van drie man werkte eraan, de site trok tot soms 7.000 bezoekers per dag.

Maar de advertentie-inkomsten bleven ver achter bij de verwachting: 1.000 in plaats van de geraamde 15.000 gulden per maand. Ook de concessie porno te verkopen leverde onvoldoende op, waarschijnlijk omdat het te ver was weggestopt. Inmiddels is Queer.nl overgenomen door IP Tower dat wél winst maakt, dankzij expliciete verwijzingen naar sekssites. Inhoud biedt de site echter nauwelijks meer.

De redactie van het vrouwentijdschrift Zij aan zij deed een oproep aan de lezers om abonnee te worden. Om het blad te redden waren 1.000 nieuwe abonnees nodig. Zij aan zij was duurder geworden doordat vrijwilligers vervangen werden door betaalde krachten, de uitgave op fullcolor over ging en vaker verscheen. Het aantal adverteerders, abonnees en los verkochte nummers groeide echter maar langzaam. Uitgever Ria van Oosten denkt dat lezers moeite hadden met de verhoging van het abonnementsgeld van 40 naar 75 gulden. Verder noemt ze haar lezers het ,,kat-uit-de-boom-kijk-publiek'.

Zeshonderd nieuwe abonnees meldden zich sinds de oproep. Te weinig. Een rouwkaart stond veelbetekenend op de cover van het oktobernummer. Maar, aldus van Oosten, ,,er kwamen zo veel aardige, bemoedigende en positieve reacties binnen dat we toch doorgaan'. Wel zal het laatste nummer van dit jaar alleen online verschijnen. Pas in januari is weer een papieren editie te verwachten. Er verschijnen bovendien twee nummers per jaar minder.

Ook het homojongerenblad Expreszo raakte onlangs in moeilijkheden. Het tijdschrift, gelieerd aan homo-organisatie COC en gemaakt door vrijwilligers, heeft een tekort van 70.000 gulden. Dat is zo'n 50.000 te veel volgens het COC. Het tekort ontstond volgens hoofdredacteur Caspar Pisters door te lage advertentie-inkomsten. Tot 15 december heeft de redactie nog tijd om geld binnen te halen. Gestreefd wordt naar 1.500 abonnees erbij, ofwel een verdubbeling van het abonneebestand. Pisters is optimistisch, al blijkt uit onderzoek dat jongeren vaak geen abonnement durven nemen of niet weten dat het blad bestaat.

Met twee homobladen gaat het wél goed. De oplage van de glossy Squeeze is stabiel (16.000 exemplaren), de advertentie-inkomsten namen met meer dan 10 procent toe. Bij de Gaykrant is die toename naar schatting van hoofdredacteur Erwin Krol zelfs 40 procent. Het abonneebestand is dit jaar met zo'n 900 gegroeid tot 18.000.

Gerectificeerd

Henk Krol en Erwin Kroll

In het artikel Crisis bij homobladen (in de krant van vrijdag 16 november, pagina 17) wordt weerman Erwin Kroll hoofdredacteur van de Gaykrant genoemd. Bedoeld is echter Henk Krol.

    • Lukas Keijser