Burgemeesterskandidaat Maastricht zat in de cel

De nieuwe aanpak van de burgemeestersbenoeming leidt in Maastricht tot opwinding. De gemeenteraad kwam met een verdeeld advies en bouwfraude speelt ook nog een rol.

Het is nog geen uitgemaakte zaak dat dr. K. Dittrich de nieuwe burgemeester van Maastricht wordt. Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) is niet gebonden aan de verdeelde keuze van de gemeenteraad. Bovendien kleven aan de persoon Dittrich 'Limburgse herinneringen'.

De gemeenteraad van Maastricht kwam gisteravond na bijna drie uur vergaderen niet tot een unanieme aanbeveling over de opvolging van burgemeester Ph. Houben die in februari met pensioen gaat. De CDA-fractie (12 van de 39 leden) kon zich niet vinden in het voorstel van de vertrouwenscommissie. Die had Dittrich (PvdA), voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht, op plaats één van de voordrachtlijst gezet, en Tweede Kamerlid G. Leers (CDA) op plaats twee.

Volgens de op 1 augustus in werking getreden benoemingsprocedure voor burgemeesters beveelt de gemeenteraad publiekelijk twee personen aan bij minister De Vries (Binnenlandse Zaken). Vóór 1 augustus gaf de vertrouwenscommissie uit de raad een vertrouwelijk advies aan de commissaris van de koningin. Die gaf de keuze met zijn advies door aan de minister.

Maastricht is de eerste stad met meer dan 100.000 inwoners die in het openbaar kandidaten aanwijst voor het burgemeestersambt. In het land is nog weinig ervaring met de nieuwe procedure. In de eerste gemeente die na 1 augustus te maken kreeg met de nieuwe werkwijze ging het meteen mis. De gemeenteraad in Wijchen droeg niet twee maar slechts één kandidaat voor. Daarmee week de raad af van de wettelijke procedure. Minister De Vries voelde zich daarna ,,niet gebonden'' aan de enkelvoudige voordracht van de raad.

In Maastricht voldoet de raad wel aan de eis om twee kandidaten te noemen. Maar hier rijst een ander probleem: het is geen unaniem advies. Eenderde van de gemeenteraad gaf de voorkeur aan de CDA'er Leers. Woordvoerder W. Lardenoije van de CDA-fractie: ,,Beide kandidaten zijn kwalitatief gelijk. Maar mijn fractie vindt dat rekening gehouden moet worden met de politieke verhoudingen in Limburg. Het CDA is veruit de grootste politieke partij in deze provincie. De partij zou, als een PvdA'er burgemeester in Maastricht wordt, in geen enkele grote gemeente in de provincie met een burgemeester vertegenwoordigd zijn. Eerder gingen Venlo, Heerlen en Sittard/Geleen naar PvdA en VVD.''

Het VVD-Kamerlid Te Veldhuis verwacht al evenmin dat de keuze voor de minister gemakkelijk zal zijn. ,,De PvdA is meer dan evenredig vertegenwoordigd met burgemeesters in de grote steden. Ze hebben nu al meer dan de helft in handen. Aan de andere kant, het CDA is landelijk gezien nog steeds overbedeeld. De minister kan dus alle kanten op.''

Dan is er nóg een mogelijk probleem rond de benoeming van Dittrich. Hij kwam medio jaren negentig in opspraak in de bouwaffaires in Limburg. Als voorzitter van voetbalclub MVV zat hij in 1993 enkele dagen in de cel tijdens een justitieel onderzoek naar fraude en belastingontduiking door de club. Hij betaalde samen met de overige bestuursleden, de club en de directeur van MVV een schikking van 210.000 gulden om strafvervolging te voorkomen. Dittrich bleek ook adviseur van een van de bouwbedrijven die onderling in Maastricht gemeentelijke bouwopdrachten verdeelden. En in strijd met interne afspraken binnen de Universiteit Maastricht had Dittrich zijn band (als adviseur) met het bouwbedrijf niet verbroken toen het bedrijf onderhands een opdracht van één miljoen gulden kreeg van de universiteit.

Pikant is dat juist bij bouwfraude de tweede kandidaat voor de post Maastricht zich afgelopen weken sterk profileerde. Kamerlid Leers voerde namens de CDA-fractie het woord, en sprak schande van de schikkingen die justitie onlangs trof in de bouwfraude rond de Schipholtunnel.

    • Joep Dohmen