Bouw van wijk niet gehinderd door pad

De stichting Reptielen en Amfibieën Vereniging Onderzoek Nederland RAVON zal niet opnieuw bezwaar maken tegen de bouw van de Arnhemse stadsuitbreidingswijk Schuytgraaf. Dat zijn RAVON en de gemeente schriftelijk overeengekomen. RAVON diende vorige week met succes een klacht in bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, omdat Arnhem zonder ontheffing grondwerkzaamheden verrichtte in het leefgebied van de rugstreeppad en de kamsalamander. Krachtens Europees recht zijn dit beschermde diersoorten, waardoor al eerder bouwplannen werden doorkruist.

Bestuurders, bouwers en politici uit het hele land uitten openlijk hun twijfels over de aanwezigheid van de bedreigde diertjes. Ook gemeenteraadsleden in Arnhem suggereerden dat de natuurbeschermers ,,een emmer salamanders in de achtertuin hebben staan, die zij expres loslaten om goede plannen te frustreren.''

De negatieve beeldvorming is volgens de gemeente de reden dat RAVON nu besloten heeft nieuwe bezwaren achterwege te laten.

Woordvoerder R. Creemers van de organisatie verwerpt die visie. ,,We horen steeds vaker dat wij de padden en salamanders zelf zouden uitzetten, maar dat is niet waar.'' Volgens hem is afgesproken dat Arnhem een compensatieplan maakt voor het leefgebied van de beestjes. Dat is het enige doel van RAVON, aldus Creemers.

Arnhem heeft alsnog een ontheffing voor werkzaamheden in de Schuytgraaf aangevraagd, waardoor het werk voor zes weken stilligt. In die periode zal RAVON geen nieuw bezwaar indienen, maar de organisatie kan, aldus Creemers, natuurlijk niet garanderen dat anderen dat ook niet zullen doen.