Beleggers kunnen beter uit Invensys stappen

Invensys, het moederbedrijf van het Nederlandse Baan, staat niet op het punt failliet te gaan. De nieuwe topman Rick Haythornthwaite heeft de schuld onder controle. De Britse automatiseerder heeft een halt toegeroepen aan de uitstroom van werkkapitaal die het concern parten speelde. En Invensys heeft het tussentijdse dividend teruggebracht van 2,5 pence vorig jaar naar 1 pence nu. Is de paniek daarmee voorbij? Niet helemaal. Invensys moet nog steeds een zware slag leveren tegen de verslechterende markten.

De eerstvolgende uitdaging is voorkomen dat de overeenkomst met de bank voor maart 2002 gebroken wordt. Om dat te voorkomen mag Invensys de dekking van zijn rentelasten niet onder een niveau van drie maal de winst vóór rente en belastingen en vóór herstructureringskosten terecht laten komen. Haythornthwaite denkt dat dat mogelijk is: de dekking stond eind september op een niveau van 3,3 maal de winst. Maar het concern is de afgelopen maanden geholpen door de dalende rentetarieven, waardoor de kosten van ongeveer 80 procent van de schuld omlaag zijn gegaan. Er is geen garantie dat de rentetarieven zullen blijven dalen. Als we ervan uitgaan dat ze dat niet doen, moet Invensys ervoor zorgen dat de winst vóór rente en belastingen over het tweede halfjaar niet meer dan 19 procent zakt ten opzichte van het eerste halfjaar. In deze onzekere tijden is dat een lastige opgave.

De uitdaging op de lange termijn is de herstructurering van het ondermaats presterende concern. Haythornthwaite zegt dat hij radicale stappen zal nemen als dat nodig is. Maar hoe? In de huidige omstandigheden zal het moeilijk zijn een goede prijs te krijgen voor de af te stoten bedrijfsonderdelen. Bovendien heeft Invensys nog maar een snippertje van het aandeelhouderskapitaal over: 523 miljoen pond sterling. Daardoor zijn de mogelijkheden beperkt voor de herstructurering van bedrijfsonderdelen die Invensys wil behouden of verkopen. Bovendien hindert het hoge percentage geleend kapitaal (67 procent) het vermogen van het concern om in groeisectoren te investeren. Dat betekent wellicht het verlies van marktaandeel.

De koersstijging van 30 procent – tegen de achtergrond van een gemiddeld resultaat en onduidelijke herstructureringsbeloften – lijkt overdreven. Invensys heeft nu een bedrijfswaarde van bijna elf maal de verwachte winst vóór rente en belastingen voor het volgende kalenderjaar, terwijl die van de betrouwbaardere Amerikaanse concurrent Emerson op een niveau van 8,6 maal de winst ligt. Beleggers in Invensys kunnen beter hun winst nemen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly