Banenmarkt trekt te weinig werklozen

De Amsterdamse Megabanenmarkt die door de gemeentelijke sociale dienst (GSD) als veelbelovend nieuw instrument tegen werkloosheid werd gepresenteerd, wordt vooralsnog door veel werklozen gemeden.

Per dag zijn honderdzestig werklozen verplicht er acte de présence te geven. Maar een woordvoerder van de gemeente geeft toe dat er ,,veel'' niet komen opdagen. Hoeveel precies, wil de gemeente niet zeggen. De Megabanenmarkt is sinds maandag geopend.

De werklozen die de afgelopen dagen niet op de banenmarkt zijn verschenen, krijgen binnenkort een aangetekende brief waarin ze worden opgeroepen alsnog te komen. Alle veertigduizend cliënten van de GSD moeten zich het komende half jaar melden op de Megabanenmarkt. Hun dossiers worden doorgelicht en ze worden doorgeleid naar werk of opleiding.

Begin december zal wethouder Van der Aa (Sociale Zaken) de gemeenteraad rapport uitbrengen over de voortgang van het megabanenproject. Hij zei vorige week de markt als een succes te beschouwen als vijfduizend mensen er aan een baan geholpen worden.

Waarom mensen niet zijn komen opdagen is niet duidelijk. De eerste uitnodiging was niet aangetekend dus het is mogelijk dat mensen zijn verhuisd en de uitnodiging niet hebben gekregen. De tweede brief wordt aangetekend verstuurd. Reageren mensen weer niet, dan zal dat uiteindelijk gevolgen hebben voor hun uitkering.

De GSD is ook bezig met een onderzoek naar 33.000 cliënten die in de laatste drie jaar mogelijk ten onrechte naast hun uitkering ook inkomsten uit arbeid hebben genoten. Uit vergelijking van gegevens van de belastingdienst en die van de GSD blijkt dat over de jaren '97, '98 en '99 honderdduizend mensen in een bepaald jaar naast hun uitkering ook geld met werken hebben verdiend. Van die honderdduizend blijkt na onderzoek met 67.000 niets aan de hand, zegt een woordvoerder van de GSD. ,,Iemand heeft bijvoorbeeld een half jaar een uitkering gehad en is daarna gaan werken.'' Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de overblijvende 33.000 wel hebben gefraudeerd. Een woordvoerder van de GSD benadrukt dat het vooralsnog om vermoedens gaat, maar sluit niet uit dat het uiteindelijk gaat om een invorderbaar bedrag van 50 miljoen gulden. Deze week krijgen de 33.000 cliënten een brief waarin ze op de hoogte worden gesteld.