Akkoord VS over wet luchtveiligheid

Een overheidsorganisatie zal voorlopig de veiligheid van Amerikaanse luchthavens gaan controleren. Dat is het compromis waarover Senaat en Huis van Afgevaardigden het gisteren eens zijn geworden. Politici in Washington debatteren al weken over een herziening van het veiligheidssysteem op de vliegvelden.

In de wet is verder afgesproken dat cockpitdeuren van vliegtuigen verstevigd moeten worden, dat vliegtuigen worden uitgerust met federale vliegtuigpolitie en dat alle bagage – ook van mensen met een doorgaande verbinding – wordt gecontroleerd. De wet is echter opgehouden door onenigheid over de verantwoordelijkheid voor de controle op de vliegvelden.

De Senaat stelde vorige maand voor een 28.000 mensen tellende federale dienst in het leven te roepen omdat luchtveiligheid een overheidstaak zou zijn. Het Huis van Afgevaardigden wilde de president echter ook de mogelijkheid geven om particuliere veiligheidsdiensten in te schakelen, met als argument dat er snel en flexibel gereageerd moest worden.

De Democratische afgevaardigde James Oberstar, die nauw betrokken was bij de totstandkoming van het compromis, noemde de wet een doorbraak. ,,De veiligheidslat heeft in de laatste dertig jaar nog nooit zo hoog gelegen.''

In het nu bereikte compromis zullen op alle luchthavens binnen een jaar federale veiligheidscontroleurs moeten komen. Een jaar later zullen vijf vliegvelden met een verschillende grootte worden aangewezen die de mogelijkheid krijgen een particulier beveiligingsbedrijf in te schakelen. Drie jaar later zouden alle luchthavens die keuze moeten krijgen. Minister van Verkeer Norman Mineta verwacht echter niet dat veel luchthavens van die mogelijkheid zullen gebruikmaken.

De wet biedt ook de mogelijkheid om personeel van de nieuwe federale beveiligingsdienst gemakkelijk te ontslaan, als ook maar de geringste twijfel bestaat over betrouwbaarheid. Vakbonden en burgerrechtenorganisaties hebben hier zonder succes tegen geprotesteerd.

De luchtvaartmaatschappij United Airlines heeft gisteren aangekondigd de cockpits van al haar toestellen uit te rusten met verdovingspistolen. Ook wordt begonnen met een speciaal trainingsprogramma voor al het vliegtuigpersoneel.