Advocaten kijken vaker buiten de deur

Als je vroeger eenmaal partner werd bij een advocatenkantoor, ging je nooit meer weg. Vandaag de dag is dat radicaal anders. Advocaten kijken voortdurend buiten de deur. Bijna één op de drie partners overweegt het komend jaar bij een concurrent in dienst te treden, zo blijkt uit onderzoek van advocatenheadhunter Legal People. De reden: gebrek aan visie bij het kantoor en de wens tot meer specialisatie.

Legal People heeft 163 advocaten, van wie de helft partner is, ondervraagd bij de honderd grootste advocatenkantoren van Nederland. Hoewel eerder onderzoek daarnaar ontbreekt, stelt directeur Sylvia den Engelsen van Legal People dat de mobiliteit van partners de afgelopen twee jaar enorm is toegenomen. ,,Ik schat dat het om een verdubbeling gaat ten opzichte van twee jaar geleden.''

Hoogleraar advocatuur Bert Quant vindt het mobiliteitscijfer van compagnons aan de hoge kant. ,,Ik dacht dat de stoelendans in de advocatuur inmiddels voorbij zou zijn.''

Volgens Quant is het overstappen van partners een fenomeen dat zich voor het eerst openbaarde rond 1990, toen er een fusiegolf door de advocatuur waarde. ,,Daarvóór kwam het eigenlijk nooit voor. Je was loyaal en trouw aan de maatschap. Je had een `eigenaarsgevoel', het was tenslotte ook jouw winkel.'' De kentering is volgens hem gekomen sinds de kantoren sterk zijn gegroeid in omvang.