83 miljard schade

De schade door de aanslagen van 11 september op het World Trade Center in New York bedraagt ten minste 83 miljard dollar, meer dan 200 miljard gulden. Alleen al het opruimen van het puin kost 20 miljard dollar.

Als direct gevolg van de aanslag zullen in het eerste kwartaal van volgend jaar bovendien ongeveer 125.000 mensen hun baan verliezen. Een groot aantal van hen zal na enige tijd wel weer ander werk vinden, maar waarschijnlijk bedraagt het netto verlies tegen het einde van 2003 ongeveer 57.000 banen.

Tot die conclusie komt de New Yorkse Kamer van Koophandel in een rapport. De schade concentreert zich in het gebied rond het WTC, waar bijna 100.000 banen verdwenen en dertig procent van het totale oppervlak aan kantoorruimte. Het rapport vraagt de regering om maatregelen te nemen ter bescherming van getroffen bedrijven. Publieke en private sector zouden een gemeenschappelijk plan moeten maken voor de wederopbouw.