WERKING VAN GETIJDEN

Door invloed van de maan rijst en daalt op aarde periodiek het zeeniveau.

Als gevolg van de aantrekkingskracht van de maan ontstaat aan de maankant van de aarde een bult. Aan de andere kant ontstaat op hetzelfde moment eveens een uitstulping, dus ook daar is het hoogwater. Dit ontstaat door de centrifugale kracht die het gevolg is van de draaiing van de aarde.

Omdat het per dag ongeveer twee keer hoog- en laagwater is, spreken deskundigen van een dubbeldaags getij.

Op hogere breedten dan 62 graden treedt een enkeldaags tij op. Ook de zon wekt getijkrachten op, iets minder dan de helft van die van de maan. Wanneer de zon en maan in elkaars verlengde staan, bundelen ze de krachten en ontstaat springtij (bij volle en nieuwe maan), wanneer zij haaks op elkaar staan werken ze elkaar tegen en is het dood tij (het eerste en laatste kwartier).

Wie geïnteresseerd is in de werking van getijden kan hier op www.getij.nl heel veel informatie over vinden. Ook biedt deze site de astronomische waterstandsvoorspellingen van Nederlandse meetlocaties op de Noordzee, de aangrenzende estuaria en het door getij beïnvloede rivierengebied. De opgenomen locaties behoren tot het landelijke waterstandsmeetprogramma van Rijkswaterstaat.