Weren vrouwen kost SGP zetel

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) zou een zetel kunnen winnen bij de komende Kamerverkiezingen als de partij vrouwelijke leden zou toelaten. De SGP, die drie zetels bezet, staat in de peilingen op een verlies van één zetel. Dit blijkt uit een NIPO-onderzoek onder ruim duizend kiesgerechtigde Nederlanders.

Het onderzoek is gehouden naar aanleiding van een klacht van H. Grabijn-Van Putten bij de Commissie Gelijke Behandeling. Grabijn-Van Putten vindt dat de SGP discrimineert omdat de partij alleen mannen als lid toelaat. De Commissie Gelijke Behandeling boog zich op 6 november over de klacht van Grabijn-Van Putten en doet vóór 1 januari uitspraak.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (88 procent) verwerpt het weigeren van vrouwen door de SGP. Slechts 4 procent van de kiesgerechtigden kan hiervoor wél begrip opbrengen. Driekwart van de Nederlanders is er ook tegen dat een politieke partij haar standpunten vooral bepaalt op grond van een bepaalde uitleg van de bijbel; 24 procent van de aanhang van het CDA en 82 procent van de kiezers van de ChristenUnie en de SGP zijn het daar wel mee eens.

De kiezers vinden ook dat het verbod op discriminatie zwaarder weegt dan de vrijheid van godsdienst: 67 procent meent dat het verbod op discriminatie zou moeten prevaleren boven de vrijheid van godsdienst. Zo'n 17 procent is de omgekeerde mening toegedaan. Alleen in de gelederen van SGP en ChristenUnie zijn er méér kiezers te vinden die de vrijheid van godsdienst belangrijker vinden dan het verbod op discriminatie.