Voor euthanasie is terecht gestreden 1

Het artikel in deze krant van 10 november over euthanasie heeft mij, en zeer veel leden van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), diep geschokt en woedend gemaakt. Na vele jaren strijd is er nu redelijke euthanasiewetgeving, hoewel deze wetgeving nog steeds niet voldoende recht doet aan het volledige zelfbeschikkingsrecht van elk mens. Een overgrote meerderheid van de bevolking en een zeer duidelijke meerderheid in het parlement, heeft het recht op euthanasie in elk geval wel onderschreven. In feite kwam de oppositie vanuit confessionele hoek, waar men zich blijkbaar nog steeds niet realiseert dat men in Nederland een minderheid vertegenwoordigt. Hoewel geen enkele voorstander van euthanasie een gelovige tot euthanasie zal willen verplichten, menen gelovigen nog steeds het recht te hebben om voorstanders van euthanasie dit zelfbeschikkingsrecht te weigeren.

Met uw eenzijdige en vanuit een van tevoren vastgestelde doelstelling geschreven artikel, tracht u nu de opgebouwde rechten van de patiënt te ondergraven. Alleen enkele zogenaamd twijfelende artsen komen aan het woord en een niet voor zijn rechten opkomende patiënt. U zegt daarbij een ,,omslag in het denken over euthanasie'' te hebben geconstateerd. Waar dit op is gebaseerd mag Joost weten. In elk geval niet op een objectief en grootschalig onderzoek. Ook wordt er geen enkele andersluidende mening in het artikel naar voren gebracht. Waar is de reactie van de NVVE, een vereniging van meer dan 100.000 leden. Van andersdenkende patiënten en artsen? Waarom wordt de arts centraal gesteld en niet de patiënt?

Inmiddels heeft de EO al gretig op dit artikel ingehaakt: de hetze is begonnen.Wil een krant als NRC Handelsblad het springen voor de trein, het springen vanaf balkon en het ophangen stimuleren? Of mensen bang maken met het feit dat zij later met een arts te maken krijgen die niet meer hun bij volle verstand geuite wens voor een fatsoenlijke dood uitvoert? Wat zijn dit voor artsen in het artikel die klagen dat zij nu meer weten dan enige tijd terug. Dit duidt op ernstig gebrek aan tijdige bijscholing, nascholing en kennis.

    • Capelle Ad Ijssel
    • L. van Brandwijk