Staking zesduizend leidsters

Onder het motto `Kwaliteit heeft z'n prijs!' verzamelden zich vanmorgen in de Jaarbeurs in Utrecht naar schatting 6.000 crècheleidsters. Zo'n 750 kinderdagverblijven bleven vandaag dicht. Met de door AbvaKabo, CFO en De Unie georganiseerde landelijke manifestatie kinderopvang protesteren de leidsters tegen de volgens hen te lage salarissen.

Zij eisen andere salarisschalen, een loonsverhoging van 2,5 procent en een hogere eindejaarsuitkering. Ook willen ze dat de huidige opleidingseisen de komende jaren intact blijven. De CAO-onderhandelingen hierover zijn vastgelopen.

In een overwegend met jonge vrouwen gevulde zaal stelde Edith Snoey namens de AbvaKabo als eerste spreekster vooral de opleidingseisen centraal. ,,Op dit moment is er een tekort aan personeel. De werkgevers willen dat oplossen door mensen aan te nemen die niet gediplomeerd zijn. Dat is onaanvaardbaar.'' De werkgevers willen de opleidingseisen alleen voor het komende jaar in de CAO, de bonden willen tevens de zekerheid voor de jaren daarna.

Ook bij het noemen van de salariseis onderstreepte Snoey de sociaal-pedagogische kanten van het werk: ,,Jullie functies, en dus jullie salarissen, moeten worden vergeleken met die in de jeugdzorg of de gehandicaptenzorg. Niet met de catering of de beveiligingssector, zoals de werkgevers willen.''