Polen bereid tot concessies aan Brussel

De nieuwe linkse regering van Polen heeft ingrijpende concessies aangekondigd voor het overleg met Brussel over toetreding tot de Europese Unie. Polen wil zo het onderhandelingsklimaat verbeteren.

De nieuwe regering van premier Leszek Miller koos gisteren voor een soepeler opstelling ten aanzien van de verkoop van landbouwgrond aan buitenlandse boeren. Ook is zij bereid in te stemmen met tijdelijke beperkingen voor Polen die in West-Europa willen werken.

De regering-Miller herroept de eis dat de aankoop van Poolse landbouwgronden door buitenlandse boeren voor achttien jaar verboden blijft. Zij stelt een verbod van twaalf jaar voor. Dat is nog steeds een betrekkelijk lange overgangstermijn, maar dat is volgens Miller billijk omdat de grond in Polen aanzienlijk goedkoper is dan in de EU. Bovendien vreest Polen een invasie van Duitse boeren in het zuiden en het westen van het land dat tot het einde van de Tweede Wereldoorlog Duits territorium was.

Voor de aankoop van grond voor zakelijke activiteiten wil Miller elke beperking opheffen, op voorwaarde dat de buitenlandse bedrijven investeren in Polen en banen scheppen. Miller noemde de overgangstermijn van vijf jaar die de vorige regering eiste ,,onzinnig''. Hij zei dat zijn land juist geld en banen nodig heeft.

Een ander belangrijk struikelblok dat de regering-Miller uit de weg wil ruimen is de beperking die de EU oplegt aan Poolse werknemers op de Europese arbeidsmarkt. Tot nog toe weigerde Polen te spreken over welke beperking dan ook. Minister Wlodzimierz Cimoszewicz zei gisteren nog steeds kritisch te staan tegenover het Europese standpunt dat in het strengste geval neerkomt op een verbod van zeven jaar voor de Poolse werknemers, maar hij gaf toe dat een beperking onontkoombaar is. ,,Wij begrijpen de positie van Brussel als een verbod van twee jaar en hopen dat het daarbij zal blijven.''

Met de concessies hoopt de nieuwe regering nog dit jaar twee belangrijke onderdelen van het `toetredingspakket' af te afronden: vrij verkeer van kapitaal en vrij verkeer van personen. Daarmee zou Polen een deel van zijn achterstand op andere kandidaat lidstaten kunnen goedmaken.

Premier Miller zegt ook een soepeler opstelling aan de kant van de Europese Unie te verwachten. ,,Vooral als het gaat om de kwestie van de directe betalingen aan Poolse boeren.'' De lidstaten willen de landen die mogelijk in 2004 toetreden niet mee laten delen in de gelden die onder de huidige begroting die loopt tot 2006 – zijn weggezet voor directe steun aan Europese boeren. Polen vindt het onacceptabel dat de Poolse boeren na toetreding niet meteen in aanmerking komen voor deze steun.

De nieuwe Poolse posities komen daags nadat de Europese Commissie de jaarlijkse voortgangsrapporten bekendmaakte. Daarin wordt Polen duidelijk het voordeel van de twijfel gegund. De regering Miller die bestaat uit de sociaal-democratische SLD en de boerenpartij PSL trad drie weken geleden aan, nadat de zittende Kiesbond Solidariteit een vernietigende verkiezingsnederlaag had geleden.

    • Renée Postma