Partij betaalt Ninash

GroenLinks is bereid 10.000 gulden te geven aan een school in India, waaraan het voormalig Kamerlid Tara Singh Varma eerder 250.000 dollar per jaar had toegezegd. Dit heeft de partijleiding vandaag bekendgemaakt.

De Ninash Foundation Nederland, waaraan Singh Varma haar toezeggingen had gedaan, beraadt zich nog over het aanbod van GroenLinks, maar handhaaft voorshands de strafklacht tegen het ex-Kamerlid wegens oplichting.

Op gezag van de ontwikkelingsorganisatie ICCO constateert GroenLinks in een verklaring dat het project in kwestie, de Indo International School in Dundlod, ,,een jonge organisatie, waarvan de activiteiten vooralsnog bescheiden zijn'', geen financiële schade heeft geleden doordat Singh Varma haar toezeggingen niet is nagekomen. Overigens wijst GroenLinks elke verantwoordelijkheid voor de door haar gedane toezeggingen van de hand. Singh Varma had zich eerder dit jaar aan deze en andere financiële verplichtingen pogen te onttrekken, door voor te wenden dat zij aan kanker leed.