Opstand der leden in lokale politiek

In Amsterdam-Zuidoost mocht de plaatselijke PvdA-afdeling zich plotseling verheugen in een extra aanwas van het aantal leden. Maar waarom waren zij plotseling lid geworden? Dat heeft te maken met de komende verkiezingen.

De ledenvergadering van de PvdA-afdeling Amsterdam-Zuidoost is gisteravond druk bezocht. Op straat is het stil, binnen in kerkgebouw De Nieuwe Stad is het druk en wordt er hard gepraat. Het heeft alles te maken met de brief die bij binnenkomst wordt uitgedeeld. Deze avond moet de lijsttrekker van de partij gekozen worden voor de stadsdeelraadverkiezingen van maart volgend jaar. In de brief wordt uitgelegd dat ,,personen waarover redelijkerwijs op eerste gezicht getwijfeld mag worden of zij daadwerkelijk de persoonlijke wens hebben een band aan te gaan met de PvdA, vooralsnog niet als partijlid te mogen worden beschouwd''.

Rumoerigheid alom in de zaal, want wat betekent dat precies? Ook dat staat op het A-4'tje uitgelegd: ,,Deze mensen hebben geen stemrecht en een lidmaatschap gaat pas in op een latere datum, na instemming van het partijbestuur.''

Dat sommige mensen het stemrecht is ontnomen, heeft alles te maken met de kandidaten voor het lijsttrekkerschap. De belangrijkste zijn Elvira Sweet en Wesley Amzand – beide van Surinaamse afkomst, beide stilletjes aanwezig op deze avond.

Stadsdeelambtenaar Amzand is de directe oorzaak van de discussie. Nadat hij zich kandidaat had gesteld, in juni dit jaar, steeg het ledenaantal van de PvdA in het stadsdeel ineens met ongeveer 250. ,,Belachelijk'', roept een vrouw uit het publiek, ,,we mogen niet stemmen, maar we betalen er wel de contributie voor''. De zaak wordt door de PvdA zo dubieus bevonden dat landelijk PvdA-voorzitter Ruud Koole zich persoonlijk met de zaak heeft bemoeid. Hij stelde een `commissie van goede diensten' in die moet onderzoeken wie de nieuwe leden zijn en waarom zij lid zijn geworden van de partij.

Eberhard van der Laan, advocaat en prominent Amsterdams PvdA-lid, legt uit: ,,De contributie van nieuwe leden in groepjes van twintig, dertig personen is door één persoon ineens betaald. Wij twijfelen aan het persoonlijke wilsmoment van hun lidmaatschap.''

Uiteindelijk opent Van der Laan de vergadering bijna een half uur later dan gepland. Hij begint met de constatering dat ,,de PvdA hier de snelst groeiende afdeling van Nederland is''. Er klinkt gelach in de zaal. Zelf vindt hij het ,,een riskant grapje''. Van der Laan legt opnieuw uit wat er is besloten en hij krijgt daarbij veel boegeroep.

Vanuit de zaal wordt fel geprotesteerd tegen het besluit. ,,Ik heb mijn vrouw en twee kinderen lid gemaakt'', roept een man. ,,Dat vind ik niet meer dan normaal. Zij moeten de partij steunen die ik steun.'' Daarna wordt gestemd of de vergadering überhaupt wel door moet gaan, en een meerderheid blijkt daarvoor te zijn.

Dan komt alles in een stroomversnelling. Judith Belinfante, Tweede-Kamerlid en voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, vertelt dat het een `moeilijke keuze' is geweest wie er volgens het bestuur als eerste op de lijst moest komen te staan. Zoals menigeen al had verwacht, blijkt de uitverkorene het gemeenteraadslid Elvira Sweet te zijn. Meteen roepen drie mensen uit het publiek in de zaal dat er ook een tegenkandidaat is. ,,Wesley Amzand!''

De stemformulieren worden ingevuld en opgehaald. Na telling blijkt dat Wesley Amzand 51 stemmen heeft gekregen en Elvira Sweet 73. Achterin de zaal zegt een man: ,,We waren ook gek om te denken dat Wesley het zou worden.''

    • Merel Dado