Opstand der leden in lokale politiek

GroenLinks in Den Haag blijkt aantrekkelijk voor allochtone leden. Dat verheugt én bevreest de oude garde. ,,Ik weet niet waaróm ze lid worden.''

Het omstreden Haagse gemeenteraadslid Ahmet Daskapan moet zijn zetel teruggeven aan GroenLinks. Dat was gisteravond de droge uitkomst van een afdelingsvergadering die om veel meer dan alleen Daskapan ging. Namelijk om de vraag: wat voor partij is GroenLinks?

In de hal van zalencomplex Concordia drentelt aan het begin van de avond GroenLinks-lid Cees Fokkens. Witte baard, lange witte haren. Hij werd in 1964 lid van de PSP. In jaren is hij niet op partijvergaderingen geweest, maar vanavond is hij er toch. Hij is gebeld of hij wilde komen. ,,Je wilt het toch houden zoals het is'', zegt hij over de partij: zijn steekwoorden zijn `pacifisme' en `groen'. Om zich heen ziet een zaal die een mooie afspiegeling lijkt van een Haagse volkswijk: jong en oud, veel mannen, veel allochtonen. ,,Ik ben blij,'' zegt Fokkens, ,,dat een heleboel allochtonen lid worden.'' Maar het probleem is: ,,Ik weet niet waaróm ze lid worden.''

Hardnekkig zijn de geruchten dat tientallen leden zich hebben aangemeld op verzoek van Daskapan of zijn vrienden, om hem te steunen, zonder dat ze een band hebben met de partij. Daskapan, een invloedrijk persoon uit de Turks-Haagse gemeenschap, ontkent dat ten stelligste. Hij trad enige weken geleden na drie gespannen jaren met zijn collega's uit de gemeenteraadsfractie van GroenLinks. Daskapan wil lid blijven. Vorige maand voorkwam de talrijke aanhang van Daskapan per motie dat het afdelingsbestuur hem zou vragen zijn zetel `terug' te geven aan de partij. Vanavond is de herkansing voor het afdelingsbestuur: deze motie moet worden bekrachtigd.

Midden in dit conflict stelde het partijbestuur vorige maand een voorlopige ledenstop in voor GroenLinks in Den Haag. Er zijn wel aanwijzingen dat er de afgelopen maanden tientallen nieuwe GroenLinksleden zijn geronseld in de stad. Nu zijn het er zo'n achthonderd. Het partijbestuur onderzoekt alle aanmeldingen van oktober: tientallen zijn toen binnengekomen via stortingen die met één handschrift zijn geschreven, anderen kwamen binnen via internet, maar bevatten als retouradres emailadressen die niet bleken te bestaan.

Tot de zaak is uitgezocht – het partijbestuur streeft naar 1 december, meldde bestuurslid Bouma de leden gisteravond — geldt een ledenstop voor Den Haag. Aan het begin van het jaar waren er volgens afdelingsvoorzitter David Rietveld zo'n vierhonderd leden.

De onzekerheden in de administratie leidt tot bizarre taferelen bij binnenkomst. Van alle om en nabij de 200 bezoekers wordt gecontroleerd of ze voorkomen op de ledenlijst van het bestuur, anders krijgen ze geen stemrecht. Achter de balie verzamelen zich groepjes ontevreden aspirantleden. De hindoestaan Anarin Mungar (28) is woedend. Hij stortte zijn lidmaatschapsgeld op 18 oktober, maar het partijbestuur weet van niets. Daarom mag Mungar vanavond niet voor Daskapan stemmen, zoals hij van plan was. En hij is nog wel lid geworden van GroenLinks omdat ,,deze partij het meest doet voor allochtonen.'' Uiteindelijk blijken er vanavond 123 stemgerechtigde leden te zijn.

Uiteindelijk valt de stemming dit keer met 84 tegen 31 negatief uit voor Daskapan. Wel een verrassing, vindt partijlid Monique Vermin. Zij heeft met elf anderen `oude' leden telefonisch gemobiliseerd. Heeft het gewerkt? Ja, denkt ze, ,,maar het speelt misschien ook mee dat Turkije vanavond voetbalde, tegen Oostenrijk.''

    • René Moerland