Ongedoopte kinderen

1914. Een gemobiliseerd kapitein van de artillerie is bij zijn troepen aan de Belgische grens. Ingekwartierd bij twee ongetrouwde dames in Oudenbosch. 's Avonds is er niets te doen. Soms zitten de drie bijeen, dan komt het gesprek op de kinderen van de kapitein.

Daar de vader Nederlands Hervormd is en de moeder doopsgezind, zijn de kinderen nog niet gedoopt. Grote emotie bij de dames. Mocht die kinderen iets overkomen, ,,dan zullen zij het aangezicht des Heren nooit aanschouwen!''

Antwoord: ,,Wij protestanten kunnen ons niet voorstellen, dat onschuldige kinderen door God niet in genade ontvangen worden.''

De dames gaan twijfelen, maar twijfelen is doodzonde! Waarvoor in de biecht geen absolutie gegeven wordt. Ze slaan de ogen neer en een kruisje.

    • E.E. van Andel