NIET ONTPOLDEREN MAAR VERKWELDEREN

`Nieuwe natuur' komt langs de gehele kust voor. De meeste van deze projecten hebben niets met compensatie van verloren gegane natuur te maken. Nog op 14 september is bij het Friese Hallum een polder van 135 hectare onder water gezet. Een samenwerkingsverband van verschillende natuurbeschermingsorganisaties, waaronder It Fryske Gea, het aan de Wageningse Landbouwuniversiteit gelieerde Alterra en de Rijksuniversiteit Groningen, gaat de ontwikkelingen in de ontpolderde polder volgen.

,,Wij spreken liever van verkwelderen,'' zegt Willem van Duin van Alterra. ,,De term `ontpolderen' wekt ook hier, net als in Zeeland, de nodige weerstand.'' Volgens Van Duin hoeft niemand voor de veilgheid te vrezen. ,,Het gaat alleen maar om zomerkades. Dat zijn kleine dijkjes, in het gebied buiten de grotere dijken die op Delta-hoogte liggen.''

De zomerpolders liepen bij herfst- of winterstormen af en toe al onder water. Nu zijn de zomerkades op sommige plekken afgegraven, zodat het water veel frequenter de polders kan binnenstromen. Dit project is de eerste stap om een groter gebied van 1.100 hectare te ontpolderen.

In de uitgestrekte duinen bij Schoorl is een paar jaar terug een sleuf gegraven, De Kerf, die zeldzame zoutminnende flora nieuwe leefruimte moet geven. In de Groningse Breebantpolder zijn op verschillende plekken de dijken doorgestoken, zodat kwelders en slikken zijn ontstaan.