Nederlandse militairen naar Caraïben

Nederland zal naar verwachting op korte termijn surveillancetaken van de Verenigde Staten overnemen, die er op gericht zijn het smokkelen van drugs in het Caraïbische gebied tegen te gaan.

Minister De Grave (Defensie), die hierover tijdens besprekingen in de Verenigde Staten in beginsel overeenstemming heeft bereikt, kon vanmorgen nog niet zeggen wanneer de Nederlanders hiermee zouden beginnen. Het zou volgens de minister wellicht nog enkele weken kunnen duren.

De Amerikanen, die zelf hun capaciteit in de regio hebben verminderd in verband met hun militaire campagne in Afghanistan, willen graag dat Nederland een onderzeeër, een fregat en een Orionpatrouillevliegtuig ter beschikking stelt. Nederland werkte overigens al nauw samen met Washington in het gebied tegen de drugssmokkel. Met deze extra surveillancetaken neemt de Nederlandse aanwezigheid in het Caraïbisch gebied toe tot twee fregatten, drie Orions en een onderzeeër.

Eerder werkte Nederland ook al in NAVO-verband mee aan het opvullen van leemtes, die waren ontstaan door het vertrek van Amerikaanse eenheden naar het gebied rond Afghanistan. Het ging daarbij om de bemanning van een AWACS-vliegtuig voor patrouilles boven de Verenigde Staten en enkele marineschepen in de Middellandse Zee.

De Grave, die gisteren in Washington sprak met de Amerikaanse onderminister van Defensie Paul Wolfowitz, kon nog geen bijzonderheden geven over de manier waarop de rest van de troepen en het materieel zouden worden ingezet, die Nederland eind vorige week aanbod voor de strijd tegen het terrorisme.

Premier Kok verklaarde toen dat Nederland circa 1400 militairen, enkele transportvliegtuigen, drie fregatten, vier patrouillevliegtuigen en twee mijnenjagers heeft aangeboden. Deze onzekerheid heeft volgens De Grave vooral te maken met de onoverzichtelijke militaire toestand in Afghanistan, die op het ogenblik bijna dagelijks ingrijpend verandert.