Ministerie onderzoekt `miljoenenfraude' hbo

Het ministerie van Onderwijs stelt een onderzoek in naar mogelijke fraude in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De accountantsdienst van het ministerie onderzoekt beschuldigingen dat hogescholen voor een bedrag van honderd miljoen gulden frauderen.

Aanleiding is een brief van twee oud-medewerkers van Saxion Hogescholen aan de Tweede Kamer, M. van Leeuwen en P.de Jong. Volgens hen staan aan Saxion Hogescholen (in Deventer en Enschede) buitenlandse studenten ingeschreven die geen cursussen volgen. Verder zouden buitenlanders die alleen talencursussen of andere niet-geregistreerde opleidingen volgen, door de hogescholen worden ingeschreven als hbo-student.

,,De hogescholen ontvangen daardoor een bedrag tussen de 10.000 en 40.000 gulden per student'', aldus P. de Jong, oud-faculteitsdirecteur economie van de Hogeschool IJsselland. Deze hogeschool is later opgegaan in Saxion Hogescholen.

Aan twee zogeheten `aangewezen instellingen' van Saxion Hogescholen instellingen die niet door de overheid bekostigd worden, maar waar studenten wel studiefinanciering en uiteindelijk een titel krijgen zouden volgens De Jong studenten zijn ingeschreven die eveneens aan de hogeschool zélf ingeschreven zouden staan. Zo zou Saxion Hogescholen ten onrechte subsidie opstrijken, aldus De Jong. Volgens hem zijn de studenten er vaak niet van op de hoogte dat zij aan ook elders ingeschreven staan. ,,Zij spelen hier een onbedoelde hoofdrol in'', aldus De Jong.

Saxion Hogescholen ontkent de aantijgingen en zeggen dat zij zich aan alle regels hebben gehouden. ,,Hier komen jaarlijks accountants van het ministerie over de vloer en we hebben nog nooit één opmerking over onrechtmatig verkregen geld gehad'', zegt woordvoerder R. Admiraal.

Aan een Amsterdamse hogeschool zouden volgens De Jong bovendien een paar honderd Belgische studenten ingeschreven hebben gestaan, die na een paar jaar geruisloos uit de administratie zijn verdwenen en die plotseling op andere hogescholen ingeschreven staan.

In sommige gevallen zouden hbo-studenten zelfs aan drie hogescholen ingeschreven hebben gestaan. Oud-directeur De Jong spreekt van een ,,carrousel'' van studenten. ,,Op deze manier hebben meerdere hogescholen een rijksbijdrage ontvangen, waar zij geen recht op hadden.''

Het ministerie van Onderwijs zegt binnen een maand met een tussenrapportage te komen. Tot die tijd wil het ministerie niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Wel geeft het ministerie aan dat het onderzoek zich vooral zal richten op de vraag hoe de kosten van buitenlandse studenten door de hogescholen zijn gedeclareerd.