Kwaliteit kraamzorg onbekend

Een groot deel van de kraamzorgbedrijven heeft geen zicht op de kwaliteit van de hulp die wordt geboden. Ook is niet duidelijk of er voldoende kraamhulp beschikbaar is om aan de vraag te voldoen. Bovendien concurreren de bedrijven niet op kwaliteit, zoals de bedoeling is.

Dit blijkt onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de manier waarop de kraamzorg garandeert dat op tijd voldoende hulp van goede kwaliteit wordt geleverd. Minister Borst (Volksgezondheid) vroeg om dit onderzoek, nadat het vermoeden was ontstaan dat er onvoldoende kraamzorg beschikbaar is. In hoeverre de kraamzorg aan de vraag naar hulp voldoet, kon de Inspectie niet achterhalen, omdat niet overal wordt geregistreerd of hulp is geweigerd of minder uren dan gevraagd worden geleverd. Naar de kwaliteit van de wel geboden zorg doet TNO momenteel onderzoek.

Voor haar onderzoek bezocht de Inspectie 45 bedrijven. Hoeveel organisaties in Nederland kraamzorg leveren, bleek niet te achterhalen. `De indruk bestaat dat dit aantal per maand verandert', aldus de Inspectie. Zij maakt er zich zorgen over dat maar een deel van de bedrijven bij een brancheorganisatie is aangesloten en de door deze opgestelde `Basiskwaliteitseisen' hanteert.

De Inspectie signaleert bovendien, dat voor de kleinere bedrijven moeilijk is om de daarvoor noodzakelijke maatregelen in te voeren. Die zouden daartoe met grotere bedrijven intensief moeten gaan samenwerken, zo meent zij.