Inzinking krijgt ook Siemens wel te pakken

Is Siemens een veilige manier om te speculeren op het aanstaande herstel van de markten voor technologie en kapitaalgoederen? Oppervlakkig gezien wijzen de resultaten over het vierde kwartaal in die richting. De grootste verrassing komt van de divisies voor telecomapparatuur. Die hebben het misschien moeilijk, maar groeien nog steeds en maken ook nog steeds winst, althans vóór herstructureringslasten en afschrijvingen. Weinig concurrenten kunnen daaraan tippen. Ondertussen heeft de automatiseringsdivisie de problemen, die concurrenten als ABB hebben getroffen, weten te vermijden. Bovendien blijven de medische divisie en die voor energieopwekking en licht winst genereren, zodat de gevolgen van de conjuncturele inzinking enigszins kunnen worden opgevangen.

Maar voordat beleggers zich massaal op het aandeel storten, moeten ze het volgende overwegen. Siemens doet het relatief goed op het gebied van de telecomapparatuur omdat het van oudsher veel klanten heeft onder vaste telefonie-aanbieders. Nu de telecomconcerns om geld verlegen zitten, onderhouden ze liever hun bestaande netwerken dan dat ze investeren in nieuwe. Maar de zaken kunnen voor Siemens anders komen te liggen als het geluk van zijn klanten keert. Een andere zorg is dat de 1 miljard euro aan herstructureringslasten die de divisie voor vaste telefonie opzij heeft gelegd wellicht niet volstaat om door de inzinking heen te komen.

Siemens heeft het op het gebied van de automatisering beter gedaan dan de concurrentie, omdat het concern minder afhankelijk is van de verkoop van de grootste en duurste apparatuur. Toch ziet het ernaar uit dat de economische inzinking nu ook Siemens in haar greep zal krijgen. De automatiseringsdivisie rapporteerde een daling van de nieuwe orders in het vierde kwartaal met 5 procent. De divisie voor energieopwekking heeft nog een benijdenswaardige voorraad reserveorders voor volgend jaar, maar dat is het gevolg van de langdurige bloei van de Amerikaanse orders, die onlangs ten einde is gekomen. De divisie rapporteerde een daling van de nieuwe orders met 19 procent, wat weinig goeds voor 2003 en later inhoudt.

De medische divisie gonst van de activiteit en de lichtdivisie blijkt het beter te doen dan concurrent Philips. Maar deze twee divisies vertegenwoordigen samen waarschijnlijk slechts een vijfde van de marktwaarde van het concern. De meeste waarde zit in de divisie voor telecomapparatuur, waar ook de meeste reden tot zorg is. Gezien de omstandigheden is de koersstijging met 80 procent sinds het dieptepunt in september overdreven. Op een niveau van meer dan 50 maal de winst van volgend jaar lijkt het aandeel overgewaardeerd.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld

    • Mike Monnelly