INFORMATIE

Over de Nederlandse kust is op internet veel te vinden.

Beleid Wie in één keer helemaal bij wil zijn op het gebied van kustbeheer en -beleid moet een kijkje nemen op de site van Waterland, een samenwerkingsverband van onderdelen van Rijkswaterstaat, onderwijsinstellingen, voorlichtingsbureaus en vele andere instellingen die zich bezighouden met water. Goede overzichten, gerangschikt naar onderwerpen als de zee, ecologie, off-shore, recreatie en visserij.

www.waterland.net

Inwoners van de Randstad die zich zorgen maken over hun bescherming kunnen terecht op de site van het project Visie Hollandse Kust, een samenwerkingsverband van de provincies Zuid- en Noord-Holland. ,,In de afgelopen jaren is het inzicht gegroeid dat de Hollandse kust zal worden geconfronteerd met twee belangrijke processen als gevolg van klimaatsverandering op de lange termijn: een stijging van de zeespiegel van ongeveer 60-80 cm per eeuw en tegelijkertijd een daling van de bodem van het westen van Nederland, en meer en zwaardere stormen'', schrijven de provincies op de site. Bedoeling is burgers te betrekken bij het inventariseren van de bedreigingen van de kust en de mogelijke oplossingen hiervoor. www.kustvisie.nl

Milieugroeperingen Stichting De Noordzee beschouwt zichzelf als advocaat van de zee. De organisatie houdt zich bezig met onderwerpen als de kwaliteit van het water, de visserij, de scheepvaart en de bouwplannen in zee. Stichting De Noordzee, Drieharingstraat 25, 3511 BH Utrecht, (030)2340016

www.noordzee.nl

Toerisme Op de site van hollandbeach.nl hebben 24 badplaatsen zich verenigd. De organisatie is gericht op badgasten (met bijvoorbeeld actuele weergaven van het weer, routebeschrijvingen en de aankondiging van festiviteiten), maar ook op professionele gebruikers, zoals exploitanten van strandtenten. Zij kunnen in een eigen archief informatie krijgen over vergunningen, verzekeringen, technische onderwerpen als het opspuiten van zand of het opbouwen van bedrijven op palen en hoe te handelen bij zware stormen. www.hollandbeach.nl

Architectuur Voor de één zijn de grote jachthavencomplexen die langs de kust opduiken een gruwel, terwijl de ander ze toejuicht. Hoe kunnen ontwerpers een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van de kust? Op die vraag probeert de website Kust op de Kaart een antwoord te geven, of zoals de achterliggende organisaties (Vormgevingsinstituut in Amsterdam en Toerisme Recreatie Nederland) zelf zeggen: ,,de publieke en private sector inzicht geven in de bijdrage die productvormgeving, architectuur en landschapsarchitectuur kunnen leveren aan de economische, ruimtelijke en culturele ontwikkeling van de Nederlandse badplaats en meer in het algemeen aan de innovatie van het produkt `kust'.''

www.kustopdekaart.nl

Kustsporten Wie zich ook wil wagen aan kitesurfing of skiting kan op internet al veel voorpret beleven. Op de startpaginadochter over het strand zijn verwijzingen naar allerhande kustsporten op een rijtje gezet. Op skiting.com bijvoorbeeld worden veel tips en instructies gegeven, waaronder ook de waarschuwing om pas aan de combinatie van skiën en vliegeren te beginnen als je de vlieger goed onder controle hebt.

strand.pagina.nl

www.skiting.com

www.kitesurf.nl