`Hallo, met mullah Mohammed Omar'

Mullah Mohammed Omar verkeert in goede gezondheid. Althans, als de stem die de Britse zender BBC aan de andere kant van een satellietlijn heeft gehoord werkelijk die van Omar was, dan is de leider van de streng islamitische Talibaan nog springlevend.

Uit een interview van de Britse zender met Omar, gehouden in het Pashtu, blijkt dat ook de radicale ideeën van de mullah de Amerikaanse bombardementen hebben overleefd. Plannen om de Verenigde Staten ,,te vernietigen'' bestaan onverminderd voort en Omar verkiest liever de dood dan deel te nemen aan ,,het bestuur van de fascisten'' dat zal aantreden nu de Talibaan uit Kabul zijn verdreven.

Een selectie uit het telefonisch interview met mullah Omar:

Wat denkt u van de huidige situatie in Afghanistan?

Omar: ,,U [de BBC] en de Amerikaanse marionettenzenders hebben bezorgdheid gecreëerd. Maar de huidige crisis maakt deel uit van een belangrijker doel - de vernietiging van de VS.''

Heeft u concrete plannen?

,,Het plan zal zijn doorgang vinden, als God het wil.

Bent u hoopvol het gebied [dat u op de alliantie hebt verloren] terug te winnen?

,,We vertrouwen erop dat u dezelfde veranderingen zult zien als die die de afgelopen dagen hebben plaatsgehad [het winnen en verliezen van gebied, red.]. Maar het is onbelangrijk hoeveel provincies door ons worden bestuurd. Ooit hadden we geen enkele provincie, en toen kwam het moment dat we ze allemaal hadden.''

Wat vindt u ervan wanneer enkele van uw manschappen besluiten deel te nemen aan een toekomstige regering, als vertegenwoordigers van de Talibaan of de gematigde Talibaan?

,,Alle Talibaan zijn gematigd. [..] We accepteren geen regering bestaande uit fascisten. We verkiezen liever de dood dan deel uit te maken van een regering van het kwaad.

,,Dit is wat ik te zeggen heb. Dit zijn mijn voorspellingen. Of u het nu gelooft of niet – u bepaalt het zelf. Wacht u maar af en u zult er wel achterkomen.''