Geld Gouda voor aanpak bodem

De gemeente Gouda krijgt van het rijk een aanvullende uitkering van 132 miljoen gulden. Het geld wordt in één keer uitgekeerd, waardoor Gouda het predikaat artikel 12 kwijtraakt, dat armlastige gemeenten onder curatele plaatst. De uitkering is bedoeld om maatregelen te treffen tegen de dalende, drassige veengrond. De gemeente is teleurgesteld over het besluit en ziet zich genoodzaakt jaarlijks 25 miljoen gulden te bezuinigen.