Geen akkoord in Najaarsoverleg

Het kabinet en de sociale partners zijn het vanmiddag in het Najaarsoverleg niet eens geworden over verlaging van de sociale premies. Vakbonden en werkgevers hebben verlaging geëist wegens de zorgelijke economische situatie. Premier Kok zei na het overleg dat hier volgend voorjaar opnieuw over gepraat zal worden.