Friese jeugd zwak in Friese taal

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar in Friesland beheersen het Fries onvoldoende. Vooral lezen en schrijven in hun eigen taal gaat de Friezen steeds slechter af. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de provincie Friesland. Om te voorkomen dat het Fries uitsterft, investeren het rijk en de provincie Friesland tot 2010 bijna 20 miljoen gulden in het onderwijs.