De kust

De Nederlandse kust vervult vele rollen. Als natuurgebied biedt de kust een leefomgeving voor duizenden soorten dieren en planten, en miljoenen mensen komen er regel- matig om te zonnen, te wandelen of te sporten. De duinen en dijken langs de kust vormen de belangrijkste bescherming van het inmiddels overvolle achterland. Economische belangen, veiligheid en het behoud van de natuur vormen de inzet van een voortdurende strijd.