Vodafone had wel wat minder eerlijk mogen zijn

De koers van het Britse mobieletelefoniebedrijf Vodafone is sinds het dieptepunt in september met bijna 50 procent gestegen en heeft het beter gedaan dan de meeste graadmeters voor deze sector. Hoewel veel goed nieuws over Vodafone al bekend was – een stabiele omzet per gebruiker, een blijvend sterke groei van het abonneebestand, voortgang in de richting van het streven om 20 procent van de omzet uit datadiensten te laten komen – heeft de winst vóór rente en belastingen de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Toch hebben beleggers hun bedenkingen: de koers direct na de bekendmaking van de halfjaarcijfers waardeert het concern op een niveau dat 15 procent lager ligt dan de boekwaarde van zijn bezittingen. Betekent dat dat de koers nog verder kan stijgen?

Topman Chris Gent van Vodafone lijkt dat inderdaad te denken. Vodafone heeft het afgelopen halfjaar een voorziening van 4,75 miljard pond sterling getroffen, met name voor Arcor, een Duits bedrijf voor vaste telefonie dat rijp lijkt om afgestoten te worden. Dat betekent expliciet dat het concern vasthoudt aan de boekwaarde van 140 miljard pond voor de rest van zijn bezittingen.

De verklaring daarvoor is dat Vodafone echt gelooft in zijn eigen bedrijfsplan: geheel overeenkomstig de doelstellingen stijgen de winstmarges, groeit het aandeel van het dataverkeer in de omzet en zijn de kapitaaluitgaven met een vijfde geslonken. Vodafones expansiefase is voorlopig voorbij, nadat in oktober het Japanse mobieletelefoniebedrijf J-Phone werd overgenomen. De bestuurders willen nu laten zien dat ze meer kunnen dan alleen overeenkomsten sluiten.

Maar als Vodafone van de cashflow de juweel op zijn kroon wil maken, wordt het gevoelig voor de eenvoudige vuurproef van de analistenmodellen. Die analisten zijn de laatste tijd een stuk voorzichtiger geworden en hun modellen weerspiegelen die behoedzaamheid. De meesten van hen schatten de Vodafone-aandelen op waarden tussen de 150 en de 185 pence. Als de beter dan verwachte halfjaarcijfers in de modellen verwerkt zijn, is er ruimte voor een stijging van de koers, die direct na de publicatie van de resultaten op 177 pence lag. Maar het is onwaarschijnlijk dat de koers het niveau van 207 pence zal bereiken, dat voortvloeit uit Vodafone's eigen waardering van zijn bezittingen.

Vodafone had wellicht de bedoeling een lesje in openheid te geven. Dat is dan goed gelukt. Zijn pogingen om te laten zien hoe sterk zijn cashflow is heeft de koers een steuntje in de rug gegeven. Maar door alle twijfel weg te nemen, heeft het concern zichzelf misschien ook beroofd van de mogelijkheid om waziger waarderingsmethoden te hanteren, en daardoor een kans gemist om de koers nog verder te laten stijgen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld