Verplegers mogen voortaan keuren

Niet-medici zoals fysiotherapeuten en psychologen en verpleegkundigen kunnen ook in de toekomst WAO-keuringen doen. Een experiment hiermee blijkt succesvol.

Dat heeft staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) gisteren gezegd in de Tweede Kamer. Volgens Hoogervorst is een experiment dat uitvoeringsinstelling Cadans op dit moment doet met keuringen tot dusver goed verlopen. De niet-medici keuren niet méér zieke werknemers af dan artsen, aldus Hoogervorst. Dat werd door critici wel gedacht. Een evaluatie van deze experimenten is nog niet gepubliceerd.

Hoogervorst moest in het parlement vragen beantwoorden over een andere maatregel die Cadans had genomen om de grote achterstanden bij de herkeuringen (na vijf jaar WAO) terug te dringen. Cadans gaf verzekeringsartsen die een keuring schriftelijk afhandelden een extra vergoeding, omdat dit gebeurde in overtijd. Nadat hier begin deze week ophef over ontstond, heeft Cadans in overleg met Sociale Zaken deze maatregel ingetrokken.

Volgens Hoogervorst was er ,,geen sprake van kwade bedoelingen'' of van een `bonus' voor schriftelijk afkeuren. Wel was er sprake van ,,een ongelukkige beeldvorming'', aldus Hoogervorst. Nu wordt tachtig procent van de herkeuringen administratief afgedaan. Hij vindt dat dit fors omlaag moet.

Gezien de grote achterstanden bij keuringen en het tekort aan keuringsartsen, zal er ruimte moeten worden geboden ,,voor onorthodoxe maatregelen'' aldus Hoogervorst. ,,Het is immers beter dat iemand die gekeurd moet worden, aangehoord wordt door bijvoorbeeld een psycholoog, dan helemaal niet aangehoord te worden.'' Toezichthouder CTSV was eerder dit jaar erg kritisch over het experiment bij Cadans. Het CTSV uitte twijfels over de rechtmatigheid van deze keuringen. Ook de Kamer was tot nu toe niet enthousiast.