`Turkije nog ver verwijderd van EU'

Turkije, de enige kandidaat-lidstaat van de Europese Unie waarmee formeel nog geen onderhandelingen zijn geopend, is nog zeer ver verwijderd van een EU-lidmaatschap.

Dit valt op te maken uit de beoordeling die de Commissie heeft opgenomen in het jaarlijkse rapport over de stand van zaken rond de beoogde EU-uitbreiding.

De Commissie juicht toe dat Turkije stappen heeft gezet om de situatie op het gebied van de mensenrechten te verbeteren, maar zij constateert tegelijkertijd dat het land op dit terrein nog lang niet voldoet aan de criteria voor toetreding tot de Europese Unie. De Commissie doelt hierbij met name op het feit dat de doodstraf in Turkije formeel nog niet is afgeschaft en op de bestaande beperking van fundamentele mensenrechten voor de ongeveer twaalf miljoen etnische Koerden in het land.

Ook op economisch terrein beantwoordt het beleid van Ankara nog niet aan de Europse maatstaven. De regering moet zich meer inspannen om de inflatie te beteugelen en ook dringt de Commissie aan op hervormingen in bankwezen, landbouw en bij staatsmonopolies.

Verder roept de Commissie Turkije op mee te werken aan een oplossing voor het probleem Cyprus. Zij waarschuwt dat de EU niet van de opname van het eiland zal afzien wegens dwarsliggen van het noordelijke Turks-Cypriotische gebied. Turkije claimt zeggenschap over dit deel van Cyprus. De Turkse premier Ecevit dreigde vorige week nog dat Turkije het noordelijk deel van Cyprus zal annexeren als de internationaal erkende Grieks-Cypriotische regering het eiland in de EU loodst zonder een akkoord over de Turkse aanspraken. De Commissie dringt ook aan op medewerking van Turkije aan de EU-defensie, door de samenwerking tussen EU en NAVO niet langer tegen te houden.