Recht op tien dagen zorgverlof voor werknemers

Werknemers krijgen per 1 december het recht om tien dagen per jaar betaald zorgverlof op te nemen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Arbeid en Zorg waarin dit wordt geregeld, gisteren aanvaard. Werknemers die het verlof opnemen om voor zieke partner of familielid te zorgen, krijgen 70 procent van het loon doorbetaald. Adoptie-ouders krijgen als gevolg van deze wet ieder recht op vier weken betaald adoptieverlof. Ook pleegouders kunnen in bepaalde gevallen aanspraak maken op vier weken verlof, bij plaatsing van het kind in het gezin. Bij de geboorte van een kind hebben vaders recht op twee dagen kraamverlof. Het ouderschapsverlof mag voortaan ook worden opgenomen in drie delen.