`Racisme op werk blijft'

Racisme op de werkvloer is in Nederland een hardnekkig probleem. Dat schrijft de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) in een rapport over Nederland.

De ECRI, onderdeel van de Raad van Europa, concludeert dat Nederland weliswaar goede wetgeving tegen discriminatie heeft, maar dat de uitvoering daarvan op te veel praktische bezwaren stuit. De ECRI noemt de ,,arbeidsmarkt een van de terreinen waarop discriminatie in Nederland nog het wijdst verspreid is''. Zij uit ook haar bezorgdheid over het ,,algemene klimaat voor asielzoekers en immigranten''.

De Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureaus en Meldpunten maakt een kanttekening bij de cijfers van de ECRI. Volgens bestuurslid T. Cheijn lijkt Nederland slecht te scoren, maar dat komt doordat Nederland meldingen van discriminatie beter registreert. ,,Sommige landen hebben nul meldingen'', aldus Cheijn. ,,Dat is toch vreemd.''