Optimisme bij lidstaten WTO over akkoord

Na zes dagen onderhandelen hadden 142 lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vanmiddag nog geen overeenstemming bereikt over de agenda voor een nieuwe onderhandelingsronde over de wereldhandel.

Directeur-generaal Mike Moore van de WTO zei vanmiddag vertrouwen te hebben in de goede afloop, maar de Dominicaanse Republiek en met name India houden problemen met de voorliggende verdragstekst.

Het akkoord over een nieuwe ronde moet unaniem worden aanvaard. De Indiase minister van handel en industrie Murasoli Maran weigert akkoord te gaan met een voorliggende concepttekst die voor zijn land verscheidene problematische punten bevat.

Maran heeft zich voorafgaand aan de conferentie uiterst negatief uitgelaten over de WTO. Hij vergeleek het instituut ter bevordering van de mondiale vrijhandel met het kwaad en maakte duidelijk dat India weinig behoefte heeft aan nieuwe onderhandelingen.

Niettemin heeft India de afgelopen dagen hard onderhandeld. Een breekpunt in de onderhandelingen is de versnelde toegang die India en andere ontwikkelingslanden willen voor hun producten op de mondiale textielmarkt. De Amerikaanse handelsgezant Robert Zoellick staat onder zware druk van het Amerikaanse Congres om op dit punt geen concessies te doen. In de concepttekst voor een ministeriële verklaring die vannacht is uitgewerkt heeft India ook problemen met mogelijke onderhandelingen over internationale regels voor investeringen en onderhandelingen over wetgeving op het gebied van mededinging. De Europese Unie is groot voorstander hiervan. Een derde probleem voor India is de agendering van milieu- en sociale normen in de nieuwe onderhandelingsronde. De Dominicaanse Republiek probeert een voorkeursregeling voor de visvangst te handhaven.

Over het gevoelige dossier landbouw hebben de lidstaten na 24 uur onderhandelen vanmorgen wel overeenstemming bereikt. Frankrijk, dat exportsubsidies aan zijn boeren wil handhaven, stemde in met een dubbelzinnige formulering in dit dossier.

Landen als Australië en de Verenigde Staten eisten dat de afschaffing van landbouwsubsidies al vóór het begin van de onderhandelingen zou worden vastgelegd. Vannacht stemden zij echter in met onderhandelingen over landbouwsubsidies ,,zonder vooringenomenheid over het eindresultaat''.

    • Michiel van Nieuwstadt