Ongezond leven in de grote stad

Bewoners van een grote stad gaan eerder dood dan mensen die in andere delen van het land wonen. Het sterftecijfer ligt in grote steden 11 procent hoger.

De kans om voor de vijfenzestigste verjaardag te overlijden is voor bewoners van een achterstandswijk 50 procent groter dan voor bewoners van een `welgestelde stadswijk'.

Dit staat in het rapport `Gezondheid in grote steden' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, dat gisteren uitkwam. De problemen gelden vooral voor inwoners van achterstandswijken in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Twee derde van de mensen uit een achterstandswijk, woont in een grote stad.

Onderzoeker Harry Verkleij van het RIVM vindt dat de minister van Grotestedenbeleid zich ook moet gaan ontfermen over gezondheid in steden. ,,Het sterftecijfer in de steden blijft groeien. In de jaren vijftig was de sterfte in steden kleiner dan in de rest van Nederland. In de jaren zeventig was het gelijk, daarna is het gaan stijgen. Het is de bedoeling van het Grotestedenbeleid om die achterstand terug te dringen.''

Het voorstel om gezondheid in steden ook onderdeel te laten zijn van het beleid is ook gedaan door de commissie-Albeda. Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad het advies overgenomen. De commissie-Albeda werd in 1995 ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De commissie kreeg de opdracht een antwoord te zoeken op de vraag hoe de verschillen in gezondheid tussen sociaal-econmische klassen in Nederland verminderd kunnen worden. Dat advies kwam in april van dit jaar. Verkleij: ,,Eén van de aanbevelingen was dat het Grotestedenbeleid meer aandacht moet geven aan gezondheid in steden. Dat advies nemen wij over.''

Als oorzaak van de gezondheidsproblemen noemt het RIVM dat de inwoners van achterstandswijken een `achterblijvende gezondheidstoestand' hebben. ,,In die wijken wonen veel mensen met een lage sociaal-economische status en veel allochtonen'', legt Verkleij uit. Volgens hem zal de concentratie van deze groepen in grote steden alleen maar groter worden. ,,Mensen in achterstandswijken roken bijvoorbeeld meer dan anderen en eten ongezonder. Maar ze hebben ook beroepen met slechte arbeidsomstandigheden.'' Daarnaast speelt de `fysieke omgeving' (veel verkeer) van een achterstandswijk een rol.