Militair tribunaal voor terroristen

De Amerikaanse president Bush heeft gisteren een decreet ondertekend dat berechting van buitenlandse terroristen voor een militair tribunaal in of buiten de Verenigde Staten mogelijk maakt.

De president beschikt daarmee over het recht vermeende internationale terroristen sneller en achter gesloten deuren te berechten. Een dergelijk tribunaal behoeft geen rekening te houden met het Amerikaanse strafrecht.

Het presidentieel decreet, door Bush ondertekend als de opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten, is uitsluitend van toepassing op niet-Amerikanen die in de Verenigde Staten of daarbuiten worden opgepakt.

De beslissing of de verdachten door het tribunaal zullen worden berecht kan door Bush zelf worden genomen. De uitvoerenden van het tribunaal zullen worden aangesteld door de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld. Hij stelt ook de regels en procedures vast, waaronder de hoogte van bewijslast die nodig is voor een veroordeling. De processen kunnen niet juridisch worden herzien. Het instellen van een hoger beroep is niet mogelijk.

Het doel van de militaire tribunalen is terroristen die in Afghanistan of elders ter wereld worden opgepakt snel te veroordelen.

Maar het decreet is door verschillende politici, juristen en activisten gekritiseerd. Laura Murphy van de Amerikaanse Unie voor burgerrechten (ACLU) zegt in de Amerikaanse krant The Washington Post dat Bush onvoldoende heeft uitgelegd waarom de tribunalen noodzakelijk zijn. ,,Zolang een dergelijk rechtvaardiging niet bestaat, is het decreet zeer verontrustend en opnieuw bewijs dat de regering niet bereid is de controle op de macht, die centraal staat in onze democratie, te respecteren'', aldus Murphy.

Volgens president Bush is het ,,niet praktisch'' wanneer ,,de uitgangspunten van recht en bewijslast'' die in de Verenigde Staten gelden, worden toegepast op buitenlandse terroristen.