J. Fokkema

De Delftse `docent van het jaar' prof.dr.ir. J. Fokkema volgt begin volgend jaar prof.ir. K. Wakker op als rector magnificus van de Technische Universiteit Delft. De hoogleraar toegepaste geofysica en petrofysica houdt zich vooral bezig met seismisch onderzoek. Het Delftse Universiteitsfonds vond hem het afgelopen collegejaar de beste en meest inspirerende docent.