`De crèche is geen kinderbewaarplaats'

Morgen staken crècheleidsters voor meer loon. Waar laten ouders hun kind dan? Onderhandelingen aan het thuisfront.

Voor Karin Blauwendraad zijn de onderhandelingen over de kinderopvang voor morgen, als de crècheleidsters gaan staken, dit keer ,,niet goed gegaan''. Haar man, die fulltime werkt in een directiefunctie, was vergeten de ochtend vrij te houden. Dus brengt Blauwendraad, die werkt aan de Universiteit van Utrecht, haar dochter Isa van twee vandaag een extra ochtend naar kinderdagverblijf De Kikker in Utrecht. Zo kan ze vandaag werken en morgenochtend vrij nemen. Nou ja, vrij – ze neemt Isa een uurtje mee naar haar werk om daar nog wat ,,te rommelen''.

Morgen is De Kikker dicht, net als 750 andere kinderdagverblijven waar de leidsters het werk neerleggen om te demonstreren voor hoger loon. Blauwendraad zorgt net als haar man dat ze altijd wat vrije dagen over heeft om bij ziekte of als de crèche dicht is, zelf voor hun kinderen te kunnen zorgen. Ze vindt het een goede zaak waarvoor de crèche moet sluiten. ,,De leidsters verdienen het'', zegt ze. ,,Het is verantwoordelijk werk, ze gaan met de bolderkar naar het bos, doen spelletjes met de kinderen, moeten problemen in de groep oplossen. Voor ouders is die kwaliteit belangrijk, de crèche is geen kinderbewaarplaats.''

Vakbond FNV AbvaKabo verwacht morgen zo'n zes- à zevenduizend demonstranten in de Utrechtse Jaarbeurs. De voornaamste inzet van de bonden is een nieuwe salarisregeling, waarbij de salarisschalen, volgens een advies van onderzoeksbureau Deloitte & Touche, fors worden verhoogd en waarbij werknemers door periodieke salarisstijgingen verder kunnen groeien. Het maximumsalaris van 4.130 gulden bruto per maand zou dan 4.540 gulden bruto worden. Het onmiddellijke effect daarvan zou een salarisstijging van 1,5 procent zijn.

Daarnaast eisen de bonden een loonsverhoging van 2,5 procent in 2002 en een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering van 1,5 procent in 2001 en nog eens 1,5 procent in 2002. In totaal komt dat neer op 7 procent loonsverhoging in anderhalf jaar tijd. De onderhandelingsposities van werknemers en werkgevers liggen niet ver uiteen. De werkgevers willen de salarisschalen minder sterk laten stijgen, tot maximaal 4.350 gulden, en de eindejaarsuitkering voor 2002 niet structureel verhogen. Het overleg ligt sinds eind oktober stil.

Op dit moment werken er volgens het Netwerkbureau Uitbreiding Kinderopvang in Den Haag 36.000 mensen in de kinderopvang. Doordat er veel vacatures zijn, worden regelmatig stagiaires of ongediplomeerde leidsters ingezet. In december 2000 bedroeg het aantal kindplaatsen 126.000. Eind 2002 moeten dat er 178.000 zijn. Tot 2002 zijn er naar schatting nog 5.000 crècheleidsters nodig. Dat aantal wordt waarschijnlijk niet gehaald. De werkgevers willen daarom de eisen voor crècheleidsters verlagen, de bonden eisen meer marktconforme lonen.

De zoon van Ferdi Lachman, Jay, van vier maanden, is net gewend op kinderdagverblijf Christoffel in Amsterdam. En nu gaan de leidsters morgen staken. Lachman, die fulltime werkt bij een werving- en selectiebureau, werkt deze week 's avonds langer door om morgen een halve vakantiedag te kunnen opnemen.

Zijn vrouw, opmaakster bij de Telegraaf, neemt de andere halve dag voor haar rekening. ,,Ik weet niet of ik nou rond kerst nog vrij kan nemen'', aldus Lachman.

    • Mariël Croon