Commissie: uitbreiding EU op schema

De Europese Commissie ziet goede kansen om de onderhandelingen met tien kandidaat-lidstaten over toetreding tot de Europese Unie eind volgend jaar succesvol af te ronden. Ze zouden dan in 2004 bij de EU komen.

De Commissie is tevreden over de inspanningen van kandidaat-lidstaten om te voldoen aan de voorwaarden voor toetreding tot de Europese Unie. Volgens de Commissie ligt het uitbreidingsproces op schema en is de voortgang bemoedigend. De beslissing over toetreding van kandidaten is overigens niet aan de Commissie, maar aan de regeringen van de huidige EU-landen.

In de gisteren verschenen jaarrapporten van de Commissie over de dertien kandidaat-lidstaten wordt vastgesteld dat veel landen moeite hebben met de praktische uitvoering van Europese wetgeving. Kandidaten zijn vergevorderd met het overnemen van het hele pakket wetgeving van de EU. Maar in veel landen is een gebrek aan ervaren bestuurders – vooral op lager niveau – en aan rechters die de wetgeving moeten toepassen.

De Commissie wil daarom voor volgend jaar een speciaal actieplan opzetten voor de versterking van het bestuur en het gerechtelijk apparaat in de kandidaat-landen. Hiervoor zal boven de reeds begrote 250 miljoen euro nog eens 750 miljoen euro extra worden uitgetrokken.

Corruptie is volgens de Commissie in alle kandidaat-landen nog een bijzonder probleem. Ook zijn strenge maatregelen nodig ter bestrijding van handel in vrouwen en kinderen. Bovendien moet de positie van Roma (zigeuners) in kandidaat-landen verder worden verbeterd.

Malta en Cyprus zijn de twee landen die economisch het verst zijn met aanpassing aan de EU. Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië zijn volgens de Commissie ,,in de naaste toekomst'' met hun markteconomieën ver genoeg gevorderd om binnen de EU te kunnen functioneren. Deze landen willen eind volgend jaar hun onderhandelingen met de afsluiten waardoor zij in 2004 tot de Enie zouden kunnen toetreden.

Twee Oost-Europese landen blijven duidelijk achter bij dit tiental: Roemenië en Bulgarije. Roemenië voldoet nog aan geen enkele EU-voorwaarde, maar heeft volgens de Commissie het afgelopen jaar voor het eerst vooruitgang geboekt. Bulgarije kan op middellange termijn een goed functionerende markteconomie bereiken.

De Commissie is opvallend positief over Polen, qua inwonerstal de grootste Oost-Europese kandidaat waarmee de EU onderhandelt. De onlangs aangetreden nieuwe Poolse regering probeert op het ogenblik de achterstand op de andere kandidaten bij de onderhandelingen in te halen. Polen heeft dezelfde zwakke punten als andere kandidaten. Daarnaast heeft de Commissie bijzondere kritiek op het uitblijven van hervormingen in de Poolse landbouw en visserij.

    • Ben van der Velden